Teksty zawiadomień

Poniżej przedstawiamy przykładowe teksty.
Mogą one być przez Państwa dowolnie modyfikowane lub zastąpione własnym tekstem.
Po złożeniu zamówienia przesyłamy projekty wnętrza zaproszenia z wybranymi przez Państwa tekstami.

 

ZAW - 1

................................................ i ................................................

serdecznie zawiadamiają,
że dnia ......................... roku o godz. ..............
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają podczas
mszy świętej w kościele pw. .......................... w ..............................
a chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć.

Sz.P. .............................................

serdecznie proszą Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAW - 2

................................................
i
................................................

wraz z Rodzicami

mają zaszczyt zawiadomić Sz. P.
o uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia ..................... roku o godzinie ......................
w kościele pw. ............................. przy ul. ........................... w ........................

 

ZAW - 3

................................................ i ................................................

rozpoczynają wspólną drogę życia
ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu .................... roku o godzinie .................
w kościele pw. ............................... w .................................
O uroczystości tej mają zaszczyt zawiadomić Sz. P.

Rodzice i Narzeczeni

 

ZAW - 4

Dnia ................................... roku o godzinie .........................
w kościele pw. ................................. przy ul. ............................ w ......................

................................................ i ................................................

rzekną sakramentalne „Tak”
i odtąd kroczyć będą wspólną drogą życia.

Na tę uroczystość zapraszają

Sz.P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAW - 5

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy

................................................ i ................................................

łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
zawiadamiamy o uroczystości Zaślubin, która odbędzie się
dnia .......................... roku o godzinie ....................
w kościele pw. ............................. przy ul. .......................... w ..........................

 
ZAW - 6

................................................ i ................................................

wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają

Sz.P. ................................................

na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia .............................. roku o godzinie ....................
w kościele pw. ............................... w ....................

 

ZAW - 7

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić,
że chcą razem iść przez świat.

................................................ i ................................................

Uroczystość Zaślubin odbędzie się
dnia ................................... roku o godzinie ...........................
w kościele pw. ...................... przy .......................... w ........................

 
ZAW - 8

................................................ i ................................................

mają przyjemność zawiadomić Sz.P.
o uroczystości podpisania Aktu Małżeństwa,
która odbędzie się dnia ........................... roku o godzinie ........................
w kościele pw. .......................... przy ul. .......................... w ..........................

 

ZAW - 9

Teatr Umyślnie Straconej Wolności
zaprasza na przedstawienie pod tytułem

„A potem żyli długo i szczęśliwie”

adaptacja sztuki przez życie napisanej w 2 aktach

PREMIERA: .............................. roku

OBSADA
w rolach głównych

Panna Młoda
................................................

Pan Młody
................................................

W pozostałych rolach udział biorą:
Ksiądz, Świadkowie, Rodzice, Goście i Gapie

AKT I. „Dla Duszy”
Ślub kościelny godzina ...................
w kościele pw. ................................. w ...............................

AKT II. „Noc Poślubna”
Bez udziału widowni

 

ZAW - 10

................................................

i

................................................

w imieniu Rodziców i własnym
z radością zawiadamiają Sz. P. o swoim Ślubie,
który odbędzie się dnia ............................... roku o godzinie ..............
w kościele pw. ........................ przy ul. ................... w ...................

 

ZAW - 11

Z łaski niebios połączeni wielką miłością,
bardzo szczęśliwi i wielce stremowani,
za wielki honor poczytają sobie zawiadomić, iż

................................................ i ................................................

.................. Anno Domini ............... o godzinie ..............
w kościele pw. .................................... w ....................
postanowili afekt swój do rangi małżeństwa podnieść,
ku uciesze krewnych, przyjaciół i znajomych.

By blasku dodać uroczystości pragną widzieć wśród swoich gości

Sz.P. ................................................

 
ZAW - 12

Teresa Kaczyńska i Patryk Karolak

wraz z Rodzicami
z radością zapraszają

Sz.P. ................................................

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się w dniu ........................... roku o godz. .......................
w kościele pw. ...................... przy ul. ........................... w ..............................

 

ZAW - 13

Dnia ...................... roku o godzinie .....................
w kościele pw. .............................. przy ul. ............................. w ......................

................................................ i ................................................

rozpoczną wspólną drogę życia,
zawierając Związek Małżeński.

O tym radosnym wydarzeniu zawiadamiają
Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAW - 14

Dnia ...................... roku o godzinie ...................
w kościele pw. ...................................... przy .................... w .........................
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa

................................................
i
................................................

O uroczystości serdecznie zawiadamiają
Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAW - 15

W dniu ................................ roku
z wybiciem godziny .....................

................................................ i ................................................

rozpoczną wspólną drogę życia, ślubując sobie miłość
wierność i uczciwość przed obliczem Boga
w kościele pw. ...................... przy ul. ....................... w .....................

Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą gdy

Sz.P. ................................................

na uroczystość przybędą.

 

ZAW - 16

Ku radości Przyjaciół,
za pozwoleniem najbliższych
ślubować sobie będą dozgonną miłość

................................................ i ................................................

Uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego
odbędzie się dnia .......................... roku o godzinie ...................
w kościele pw. ........................... przy ul. ........................... w ..........................

Na tę uroczystość zapraszają

Sz.P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni.

 

ZAW - 17

Dnia ........................... roku o godzinie .......................
w kościele Bożego Ciała w Krakowie
odbędzie się Ślub

................................................ i ................................................

Rodzice i Narzeczeni wielce zaszczyceni będą,
gdy Szanowni Państwo uroczystości tej
obecnością swoją wspaniałości przydadzą.

 

ZAW - 18

W najpiękniejszym dniu swego życia ........................... roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzinę .......................,
w kościele pw. .................................s w ...........................
rozpoczną wspólną drogę życia

................................................ i ................................................

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

Narzeczeni wraz z Rodzicami.

 

ZAW - 19

Pełna szczerych chęci i ochoty

................................................

oraz Bogu ducha winien

................................................

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi
ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia
niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć Związek Małżeński.

Uroczystość Zaślubin odbędzie się
dnia ............................ roku o godzinie ......................
w kościele pw. .............................................

 

ZAW - 20

Wszem i wobec, i każdemu z osobna,
wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni,
ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską

................................................ i ................................................

Owe Zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła
potwierdzimy .................................. roku,
gdy dzwony wybiją godzinę ...................
w kościele pw. ........................... przy ul. ......................... w ..........................

 

ZAW - 21

................................................ i ................................................

mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

na Ceremonię Sakramentu Małżeństwa,
którego udzielą sobie dnia ........................ roku o godzinie .........................
w kościele pw. ........................... przy ...................... w ....................

 

ZAW - 22

Ilu przyjaciół i krewnych mamy,
wszystkich serdecznie zapraszamy,
aby nie było nikogo brak, kiedy będziemy mówili „Tak”.

................................................ i ................................................

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

na uroczystość zawarcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się ........................ roku o godzinie .....................
w kościele pw. ............................... w ...............................

 

ZAW - 23

Zgodnie oświadczamy,
że dnia ........................... roku o godzinie ......................
w kościele pw. ...................................... przy ul. .............................. w ......................
odbędzie się ceremonia naszych Zaślubin.

Będzie nam miło wypowiedzieć słowo „tak”
w Waszej obecności.

................................................ i ................................................

 

ZAW - 24

................................................ i ................................................

wraz z Rodzicami
mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

na uroczyste przyjęcie Sakramentu Małżeństwa,
które odbędzie się dnia ......................... roku o godzinie ...................
w kościele pw. ........................ przy ul. .............................. w ...........................

 

ZAW - 25

................................................
i
................................................

z wielką radością zawiadamiają,
że dnia ......................... roku o godzinie ....................
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy świętej
w kościele pw. ........................... w ..............................

 

 

ZAW - 26

Gdy na kartce kalendarza ukaże się data
................................... roku,
a wskazówki zegara ku godzinie ........................
chylić się będą, natenczas

................................................
i
................................................

miłość małżeńską ślubować sobie będą
w kościele pw. .................................. w .......................

Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni.

 
ZAW - 27

By obyczajom prastarym zadość uczynić,
wszem i wobec ogłaszają,
że dnia ......................... roku o godzinie .........................
w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie
ślubować sobie będą
miłość i wierność małżeńską

................................................ i ................................................

O uroczystości tej mają zaszczyt zawiadomić Sz. P.
Rodzice i Narzeczeni.

 
ZAW - 28

Dnia .............................. roku o godzinie ...............
w kościele pw. .................................... przy ........................... w ...........................
odbędzie się ślub

................................................ i ................................................

Rodzice i Narzeczeni
wielce zaszczyceni będą, gdy

Sz.P. ................................................

uroczystości tej obecnością swoją wspaniałości przydadzą.