Teksty zaproszeń na ślub kościelny

Poniżej przedstawiamy przykładowe teksty.
Mogą one być przez Państwa dowolnie modyfikowane lub zastąpione własnym tekstem.
Po złożeniu zamówienia przesyłamy projekty wnętrza zaproszenia z wybranymi przez Państwa tekstami.

 

 

KO - 1

Wszem i wobec i każdemu z osobna
wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
miłość, wierność i uczciwość małżeńską

................................................ i ................................................

Na uroczystość Zaślubin zapraszają

Sz. P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni.

Owe Zaślubiny przed Bogiem, powagą Kościoła potwierdzamy
18 kwietnia 2003 roku,
gdy dzwony wybiją godzinę ..................
w kościele pw. ....................................... w ..................

 

KO - 2

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

................................................

i

................................................

serdecznie zapraszają

Sz. P. ................................................

na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się w ............................. o godzinie .............
w kościele pw. ....................................... w ..................

 

KO - 3

Naszą miłość przed Bogiem
ślubować będziemy
w dniu .............................
o godzinie ...................
w kościele pw. ....................................... w ..................

Wszystkich zaś Państwa
na świadków tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.

................................................

i

................................................

wraz z Rodzicami

Honorem wielkim będzie nam gościć

Sz. P. ................................................

na przyjęciu weselnym, które odbędzie się w Domu Panny Młodej
przy ulicy ............................

 

KO - 4

Ku radości przyjaciół
I za przyzwoleniem najbliższych
Ślubować sobie będą dozgonną miłość

................................................ i ................................................

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni.

Owe zaślubiny przed Bogiem,
powagą Kościoła, potwierdzamy dnia ...........................,
gdy dzwony wybiją godzinę .............. w kościele pw. ........................................

Po uroczystości ślubu miło nam będzie gościć
Państwa na przyjęciu weselnym które odbędzie się
w .........................................................................

 

KO - 5

Zakochani i świadomi, że ich miłość to nie wiatr,
mają zaszczyt zawiadomić, że chcą razem iść przez świat.

................................................ i ................................................

wraz z Rodzicami
serdecznie zapraszają

Sz.P. ................................................

 na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się .................................... o godzinie .................
w kościele ........................................................

Po ceremonii Zaślubin miło nam będzie gościć Państwa
na przyjęciu weselnym w .....................................

 

KO - 6

By obyczajom prastarym zadość uczynić,
wszem i wobec ogłaszają,  że dnia.........................................,
gdy dzwony wybiją godzinę ....................
w kościele pw. ................................................
ślubować sobie będą Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską

................................................ i ................................................

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni.

 

KO - 7

................................................

i

................................................

w imieniu rodziców i własnym
z radością zapraszają

Sz. P. ................................................

na swój Ślub,
który odbędzie się dnia ..............
o godzinie ........... w kościele pw. .............................

 

KO - 8

By obyczajom prastarym zadość uczynić, wszem i wobec ogłaszają,
że dnia ......................................... o godzinie ...............
w Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Borach
ślubować sobie będą miłość i wierność małżeńską

................................................

i

................................................

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni.

 

KO - 9

Trzy czwarte z miłości, dwie piąte z rozsądku,
ciut z wyrachowania, trochę dla porządku,
kapkę dla tradycji, tyci dla reklamy,
oświadczamy wszystkim, że się pobieramy!

................................................ i ................................................

Z radością zawiadamiają,
że dnia ..................... roku o godz. ......................
obrączki sobie założą i Mendelssohna wysłuchają
podczas Mszy Świętej w kościele pw. ................................. w .................................
A chcąc świetności i blasku uroczystości ślubnej przysporzyć

Sz. P. ................................................

serdecznie zapraszają Rodzice i Narzeczeni.

 

KO - 10

................................................

i

................................................

za wielki honor poczytują sobie wiadomym uczynić Mości Dobrodziejom
tę oto nowinę oznajmić, iż zdecydowali się rodzinę założyć,
a rody więzami krwi połączyć.
A stanie się to ....................... Anno Domini .......................
w obliczu władzy duchownej i zgromadzonych Gości
w kościele ........................... w ........................, gdy zegary godzinę .......................... wskażą.
O czym z należytym pokłonem zawiadamiają
i na ucztę weselną zapraszają

Rodzice i Narzeczeni

Dom weselny: ......................................................

 

KO - 11

................................................

i

................................................

postanowili połączyć serca węzłem dozgonnym
wobec Boga i świadków
i rozpocząć wspólną drogę życia zawierając związek małżeński
dnia ................................ o godzinie ............
w kościele pw. .............................. w ........................

Serdecznie zapraszamy

Sz.P. ................................................

na przeżycie wraz z nami
tej uroczystej chwili.

Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie weselne
do restauracji ........................
przy ulicy...................................... w ....................................

 

KO - 12

Pełna szczerych chęci i ochoty

................................................

oraz Bogu ducha winien

................................................

ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego
oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się narzeczeństwa
postanowili zawrzeć związek małżeński
dnia .................................................... o godzinie ...........
w kościele pw. ..................................................
przy ulicy ............................ w .................

Na tę uroczystość serdecznie zapraszają

Sz. P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni

 

KO - 13

................................................

oraz

................................................
mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ................................................

na Ślub swoich dzieci

................................................

i

................................................

który odbędzie się dnia .............................
o godzinie ......... w kościele ................... pw. ....................................
przy ulicy ............................ w .............................

 

KO - 14

................................................ i ................................................

mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ...............................................

na uroczystość zawarcia Związku Małżeńskiego,
która odbędzie się dnia ................... o godzinie .......
w kościele pw. ............................................................................

Po ceremonii Zaślubin miło nam będzie
gościć Państwa na przyjęciu weselnym, które odbędzie się
w .......................................................

 

KO - 15

Wszem i wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni,
iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą
Miłość, Wierność i Uczciwość Małżeńską

................................................ i ................................................

na uroczystość zaślubin zapraszają

Rodzice i Narzeczeni

Owe zaślubiny przed Bogiem powagą Kościoła potwierdzamy
dnia ................................, gdy dzwony wybiją godzinę ...............
w kościele pw. .................................................

Po ceremonii kościelnej zapraszamy W.P. na przyjęcie weselne
do Restauracji ..............................................

 

KO - 16

Sztuka z życia zapisana w aktach pt.“Prawdziwy romans”
w rolach głównych:

Panna Młoda ................................................
Pan Młody ................................................
W pozostałych rolach :
Rodzice, Świadkowie, Duchowieństwo, Goście, Gapie
Reżyseria: Samo Życie

Akt / - dla tradycji
Błogosławieństwo
m-ce i czas akcji: Dom Panny Młodej, godzina ........................

Akt // - dla ducha
m-ce i czas akcji: kościół pw. ................................ w ........................
........................ roku o godzinie ..................

Akt /// - dla ciała
Noc poślubna
bez udziału Gapiów
O uroczystości zawiadamiają i o przybycie proszą
Rodzice i Narzeczeni

 

 

KO - 17

................................................

i

................................................

mają zaszczyt Jaśnie Wielmożnych Państwa powiadomić,
iż zaloty wprzódy uczyniwszy do zaślubin przystąpić pragną,
a Jaśnie Wielmożnych Państwa
w grono ślubne zaszczyt prosić mają.

Mniemamy przeto, że zaproszenia naszego w pogardzie mieć nie będziecie
jeno blasku uroczystości całej ochoczym swym przybyciem dodacie
i weselić się wraz z nami będziecie.

Owe zaślubiny zatwierdzone zostaną
dnia .................................. roku o godzinie ...................
w kościele pw. ............................ w ...................................

Po uroczystości zaślubin zapraszamy Jaśnie Wielmożnych Państwa
na przyjęcie do restauracji ......................
przy ulicy ............................... w .........................

 

KO - 18

W dniu ................................ z wybiciem godziny ...............

................................................ i ................................................

rozpoczną wspólna drogę życia, ślubując sobie miłość
wierność i uczciwość przed obliczem Boga
w kościele .......................................................................

Na uroczystość serdecznie zapraszają

Sz. P. ................................................

Magdalena i Marek

 

KO - 19

"W opinii tego świata zawarcie małżeństwa
jest uwieńczeniem wszystkiego jak w komedii.
Prawda jednak jest dokładnie odwrotna:
małżeństwo to początek wszystkiego."

Anne Sophie Swetchine


Dlatego też z wielką radością zapraszamy

Sz. P. ................................................

na uroczystość zawarcia przez nas
Związku Małżeńskiego, która odbędzie się
dnia ................... o godzinie ...................
w kościele pw. .............................................. w ....................

 

KO - 20

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy,
że wbrew przestrogom przyjaciół,
a sobie ku szczęściu postanowili związać swe losy

................................................ i ................................................

Łącząc nadzieje na dzielenie tej radości z nami zapraszamy

Sz.P. ................................................

na uroczystość Zaślubin,
która odbędzie się dnia.............................. o godzinie ...............
w kościele pw. .......................................................

Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy
na przyjęcie weselne do Restauracji ...........................................

 

KO - 21

W najpiękniejszym dniu swego życia 21 sierpnia 2010 roku,
gdy wskazówki zegara wskażą godzine ..........
w Kościele ...................................................
rozpoczną wspólną drogę życia

................................................ i ................................................

Na uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ................................................

Narzeczeni wraz z Rodzicami
Przyjęcie weselne odbędzie się w Restauracji .........................

 

KO - 22

Dnia 25 czerwca 1889 roku o godzinie 17.00
w Kaplicy Św. Trójcy
zostaną połączeni Sakramentem Małżeństwa

................................................

i

................................................

Na uroczystość serdecznie zapraszają
Rodzice i Narzeczeni.

 

KO - 23

................................................ i ................................................

mają zaszczyt zaprosić

Sz. P. ...............................................

na doniosłą uroczystość przyjęcia Sakramentu Małżeństwa,
która odbędzie się .................. o godz. ...................
w kościele  pw. ..........................................................

Po ceremonii zaślubin serdecznie zapraszamy
do restauracji .......................... na uroczysty obiad.

 

KO - 24

Gdy na kartce kalendarza ukaże się data ............. roku.
a wskazówki zegara ku godzinie ...............
chylić się będą, na ten czas

................................................

i

................................................

miłość małżeńską ślubować sobie będą
w kościele pw. ......................................................... w .....................

Na którą to uroczystość mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć
Sz. P. na przyjęciu weselnym
w Restauracji .................................. przy ulicy ......................................

 

KO - 25

Pragnąc podzielić się radosną nowiną zawiadamiamy, że
wbrew przestrogom przyjaciół, a sobie ku szczęściu
postanowili związać swe losy

................................................

i

................................................

Łącząc nadzieję na dzielenie tej radości z nami
zapraszamy na uroczystość zaślubin, która odbędzie się
dnia ....................................... o godzinie ......................
w kościele pw. ....................................... w .................

 

KO - 26

................................................ i ................................................

mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

na Ceremonię Sakramentu Małżeństwa,
którego udzielą sobie dnia ...................... o godzinie ..............
w kościele pw. .............................

Po ceremonii miło nam będzie gościć Państwa na przyjęciu weselnym
w Restauracji ...........................................

 

KO - 27

................................................ i ................................................

z radością pragną zaprosić
na swój ślub

Sz. P. ................................................

który odbędzie się w dniu 13 października 2007
o godzinie ................   w kościele pw. .........................................................

Po ceremonii, w imieniu Rodziców i własnym, serdecznie
zapraszamy na przyjęcie weselne, które odbędzie się
w ........................................

 

KO - 28

................................................

i

................................................

rozpoczynają wspólną drogę życia ślubując sobie przed Bogiem
miłość, wierność i wzajemny szacunek
w dniu ...................................... o godzinie ..............
w kościele pw. .....................................
przy ulicy ............................................... w ...................................

Na uroczystość tę mają zaszczyt zaprosić

Sz.P. ................................................

Rodzice i Narzeczeni

Po uroczystości zaślubin miło nam będzie gościć Sz.P. na przyjęciu,
które odbędzie się w ...............................................